Televízny multiplex Liptov
najlacnejšia digitálna televízia

pre spoločné televízne antény v bytovkách

Možnosť prijímania kvalitného digitálneho signálu pozemného vysielania DVB-T je v niektorých lokalitách Liptova obmedzená alebo nulová. Nie každý televízny divák má záujem riešiť príjem programov individuálne prostredníctvom satelitnej paraboly. Okrem nutnej prvotnej finančnejj investície do zakúpenia prijímacieho zariadenia a jeho montáže je hlavnou nevýhodou tohto príjmu je platba, neustále sa zvyšujúcich mesačných poplatkov.Napr.Spločnosť SKYLINK za posledné 4 roky zvýšila mesačný poplatok za príjem základných programov z 0€ na takmer 50€/rok. Ďalšou nevýhodou je, že za tento poplatok je možné sledovať základné televízne programy len na jednom televíznom prijímači.

Televízny multiplex Liptov (TML) je súbor programov (28 TV a 15 SK rádií) určený pre príjem a šírenie programov v spoločných televíznych anténach bytoviek.

Hlavné prednosti vysielania TV multiplexu Liptov sú:

  1. Príjem základných programov na neobmedzenom počte televíznych prijímačov v domácnosti - po pripojení signálu TML do Vašej bytovky,môžete programy sledovať na neobmedzenom počte televízorov v domácnosti, vybavených tunerom DVB-T, ako aj na starších televízoroch s dokúpeným prijímačom DVB-T.
  2. Programy vysielania MMDS sú šírené vo vysokej technickej kvalite s parametrami identickými ako satelitné vysielanie
  3. Obrovskou výhodou Multiplexu Liptov je aj tá skutočnosť, že nie je potrebné budovanie žiadnych nových rozvodov v bytovkách,ale na šírenie programov sú využívané staré, pôvodné rozvody STA.
  4. Vysoká finančná úspora pre bytovky.
    Riešenie vlastnej digitálnej spoločnej televíznej antény pre bytovky je finančne veľmi náročné a podľa počtu požadovaných programov predstavuje investíciu niekoľko tisíc EUR. K týmto prvotným nákladom je potrebné pripočítať mesačné náklady na servisné poplatky,servis zariadení a nutné náklady na ich výmenu pri technických zmenách vysielania
  5. Minimálne náklady na zriadenia a údržbu
  6. Pripojenie bytovky v priebehu 24 hodín
Pre aktuálne podmienky pripojenia a programové obsadenie,prosím kontaktujte našu spoločnosť.
Úvodná stránkaProduktyDigitálna televíziaKontakt © 2010 - 2013, creative solution